Telephone: 01492 874543

info@jtthomas-accountants.co.uk

Call us on 01766 522141


Cymraeg

Mae J T Thomas a'i Gwmni wedi eu lleoli yng Nghriccieth, Llandudno a Blaenau Ffestiniog.

'Rydym yn cynnig amrediad llawn o wasanaethau cyfrifo ac archwilio i gwmnau bach a mawr, i fasnachwyr unigol a phartneriaethau.

Yr ydym yn gymwysiedig dan nawdd Sefydliad Cyfrifyddion Siartredig Cymru a Lloegr ac yn sicrhau fod ein gwybodaeth yn gyfredol drwy ymgymeryd mewn addysg broffesiynnol parhaol. Mae ganddom yswiriant proffesiynnol priodol er mwyn lleihau eich risg ariannol.

'Rydym yn ddwyieithog gyda'n ffocws ar y cleiant ac ansawdd ein gwasanaeth. Mae pob un ohonom yn byw yn y gymuned leol ac yn ymgymeryd a bywyd cymdeithasol yr ardal.

Os ydych yn awyddys i drafod cynwys y wefan yma gyda ni, beth am rhoi galwad i ni ar 01766 522141

Subscribe to our Tax Tips Newsletter